Catalogue

››
ZOTH 001-006
›› ZOT 07 - ZOT LP 8
›› ZOT CD 09-100
›› CD ZOT 101-150
›› CD ZOT 151-200
›› CD ZOT 201-261
›› Musterplatten

 

Releases   ZOT 18 | 12" | 1991 | Leæther Strip "Object V"   Variations
›› ZOT 07
›› ZOT 08
›› ZOT 09
›› ZOT 10
›› ZOT 11
›› ZOT 12
›› ZOT 13
›› ZOT 14
›› ZOT 15
›› ZOT 16
›› ZOT 17
›› ZOT 18
›› ZOT 19
›› ZOT 20
›› ZOT 21
›› ZOT 22
›› ZOT 23
›› ZOT 24
›› ZOT 25
›› ZOT 26
›› ZOT 27
›› ZOT 28
›› ZOT CD/LP 01
›› ZOT CD/LP 02
›› ZOT CD/LP 03
›› ZOT CD/LP 04
›› ZOT CD/LP 05
›› ZOT CD/LP 06
›› ZOT CD 07
›› ZOT CD/LP 08
 
Tracks

A1 | Antius 04:44min
A2 | Nosecandy 04:42min
B1 | Mohawk 06:26min
B2 | Black Gold 02:46min

Pictures
 
     
Front   Back   A   B
 
Matrix

Matrix A: ZOT 18 A-1 1P SST (handwritten)
Matrix B: ZOT 18 B-1 1P SST (handwritten)

Barcode

No Barcode

Notes

-

ZOT 18 | 12" | 1991 | Leæther Strip "Object V" Promo
Tracks

A1 | Antius 04:44min
A2 | Nosecandy 04:42min
B1 | Mohawk 06:26min
B2 | Black Gold 02:46min

Pictures
 
     
Front   Back   A   B
 
Matrix

Matrix A: ZOT 18 A-1 1P SST (handwritten)
Matrix B: ZOT 18 B-1 1P SST (handwritten)

Barcode

No Barcode

Notes

Special pressing for DJ promotion in Music Research label sleeve.


ZOT 18 CD | MCD | 1991 | Leæther Strip "Object V"
Tracks

01 | Antius 04:44min
02 | Nosecandy 04:42min
03 | Mohawk 06:26min
04 | Black Gold 02:46min

Pictures
 
     
Front   Inner1   Inner2   Inner3
             
         
Back   CD        
 
Matrix

Matrix: ZOT-18-CD 13 A2 DADC AUSTRIA

Barcode

no Barcode

Notes

Jewelcase

 
ZOT 18
ZOT 18 Promo
ZOT 18 CD